Saturday, July 24, 2010

Header files and Libraries in c

C Header Files

A header file contains declarations, macro definitions that can be shared between several source files. one can include a header file in their program with the preprocessor tag #include.

System hearder files are predefined. One can include them in their program to provide the definitions and declarations need to invoke system calls and libraries.

#include

One can write their own header files which contains decarations shared between source files of their program.

#include "myheader.h"

C Libraries

GNU C standard library contains several header files which are used to implement common operations. For an example, the header file stdio.h declares facilities for performing input and output, and the header file string.h declares string processing utilities.

Library typically contains previously compiled codes. One can create their own library .Compilation process is shown below for creating a library.

Commands for creating the object file

cc -c mylibrary.c

Commands for creating the library

ar -q mylibrary.a mylibrary.o

using the created library with other source files

cc main.c mylibrary.a

note that main.c uses the definitions, declarations contain in mylibarary.

1 comment :


 1. - Hỏa Lão, Nhạc Thành làm sao vậy, tại sao huynh ấy lại như thế?

  Yến Hiểu Kỳ vô cùng lo lắng hỏi Hỏa Lão.

  - Chúng ta không cần quá lo lắng, Nhạc Thành hẳn là đang luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa thành bổn nguyên, nếu thành công thì sẽ rất tốt cho hắn.
  dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Hỏa Lão nhìn cử động của Nhạc Thành thì cũng đoán ra Nhạc Thành có dụng ý gì.

  - Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, vãn bối thật không yên tâm.

  Tôn Thi Thi lo lắng mà nói.

  - Yên tâm, Nhạc Thành nếu lựa chọn như vậy thì dĩ nhiên nắm chắc chúng ta không quấy rầy hắn.

  Hỏa Lão cất tiếng nói.

  ReplyDelete